زنگ تفکر 2 (تمرین درس کارآفرینی دانشگاه تبریز دکتر ستاری) - پنج کارآفرین بزرگ اینترنتی جهانی که عاملان تغییر (Change Agent) بوده اند و نوآوری (Innovation) و تخریب خلاق (Creative...

زنگ تفکر 1- نوشتن 5 تا ای کاش..... یا چه می شد اگر......؟ سؤالات ای کاش و چه می شد اگر، کمک می کند که بیشتر فکر کنیم به آنچه که در دنیای اطراف اتفاق می افتد (مطالعه کتاب "چه می...